TUTKU BADUR 13.12.2016 20:00:00

YAŞLI İSTİSMARI VE İHMALİNE KARŞI FARKINDALIK

Yaşlılarda ihmal ve istismar sorunu günümüzde üstüne gidilmesi gereken son derece önemli bir konu haline gelmiştir. İhmal ve istismar, kişiyi,  aileyi, toplumu etkileyen ve ilgilendiren bir olay olarak karşımıza çıkmaktadır. Yaşlı bireyin sağlığını, huzurunu en önemlisi yaşam faaliyetlerini olumsuz yönde etkileyen ve tehdit eden davranışlar bütününden oluşmaktadır. Yaşlıya yönelik yapılan bu istismar; psikolojik, fiziksel, ekonomik, cinsel yönden olmakla birlikte ihmale dönüşmesi de kaçınılmazdır.

·         Yaşlı bireye tokat atmak, tekmelemek, alması gereken besinlerden mahrum bırakmak, bir yere kapatmak, ilaçlarını düzensiz vermek ya da hiç vermemek fiziksel istismar örnekleri arasındadır.

·         Yaşlı birey ile dalga geçmek, iletişim kurmamak, görmezden gelmek, ilgisiz davranışlar sergilemek kişiyi ruhsal ve duygusal anlamda olumsuz etkileyen psikolojik istismar diyebileceğimiz davranış biçimleridir.

·         Yaşlı bireyin mal varlığına ulaşmak, eşyalarını çalmak, çeşitli hilelerle kişiyi sömürüye maruz bırakmak ekonomik istismar diyebileceğimiz davranışlar arasındadır.

·         Yaşlı bireye taciz ve ya tecavüzde bulunma, çeşitli cinsel fantezilere zorlama yaşlıya yönelik cinsel istismara örnek olarak gösterilebilecek davranışlar arasındadır.

Yaşlının bakımından sorumlu kişinin bireye yönelik yeterli besin öğelerinin sağlanmaması, temizliğine özen gösterilmemesi, yeterli ısınma alanı oluşturulmaması bireyin ihmalini gözler önüne sermektedir. İhmal istismarı tetikleyen ve yaşlıya her yönden zarar veren bir durum olmakla beraber, kaliteli yaşlanmayı ortadan kaldırmaktadır.

Türkiye’de bazı toplumlarda yaşlı istismarının geleneksel aile yapısına özgü değerlerin kaybedilmesi sonucu ortaya çıktığı düşüncesi hâkimdir. Ancak yaşlı istismarı her kültürde varlığını sürdürmüş olup halen de devam etmektedir.

Bazı geri kalmış ülkelerde yaşam süresinin kısa olması istismar oluşma olasılığını azaltmaktadır. Ailesel, kurumsal, kültürel, bakım veren kişi ya da yaşlı bireyle alakalı sebepler sonucu istismar ve ihmal sorunu ortaya çıkmaktadır.

 

Tüm bunları engellemek için aileye, topluma ve medyaya; yaşlı bakımı, yaşlı psikolojisi, yaşlılara yönelik aktiviteler, yaşlı sağlığı gibi konulara yönelik bilinçlendirme çalışmaları sunulmalıdır. Ada Bakımevi & Huzurevi sosyal hizmet uzmanları olarak bu konuları önemle ele alırız ve yaşlı misafirlerimizin kaliteli yaşamları için elimizden geleni yaparız. Çünkü sağlıklı ve huzurlu yaşlanmak her bireyin hakkıdır.
HASTA YATIŞ İŞLEMLERİ

Hasta yatış işlemlerinizin daha hızlı ilerlemesi için lütfen bizi bu numaradan arayın.

0553 932 90 08